VOORWOORD

Welkom op de website van landgoed de Hulst.

Op deze website vindt u veel informatie over de historie van het landgoed, de bloeiperiode, het verval en de herstelplannen voor een duurzame toekomst van landgoed en buitenplaats de Hulst te Oldenzaal.
 
De plannen voorzien in behoud en versterking van de cultuurhistorische waarden, de ontwikkeling van de natuur en landschapswaarden, herstel en verbetering van de waterhuishouding, uitbreiding van de recreatieve mogelijkheden, verbetering van de stadsrand alsmede in het versterken van de economische basis van het landgoed door de bouw van een kleinschalig appartementengebouw op de plek van de voormalige nutstuinen van het landgoed mogelijk te maken.
 
De herstelplannen zijn gemaakt in nauwe samenwerking met de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het waterschap Vechtstromen en vele andere instanties en deskundigen.