ALGEMENE KARAKTERSCHETS GEBIED DE HULST

Ligging

Het Landgoed De Hulst bevindt zich op de zuidwestflank van de stuwwal van Oldenzaal. De geografische positie van De Hulst is gemarkeerd op onderstaand fragment van de topografische kaart ( 1 : 25.000). *