TOEKOMST

Visie

Om te komen tot een ombuiging van de negatieve spiraal waarin De Hulst zich al sinds de jaren zeventig bevindt, is een ontwikkelingsvisie gemaakt en zijn aanbevelingen gedaan die hier in het kort worden weergegeven.

Weidegronden

Bossen

Recreatief medegebruik

Onderstaande tekening - herstelplan toont onder andere:


Klik hier om de schets in groot formaat te bekijken (let op, bijna 1MB).

De Hulst zal een interessant onderdeel uit gaan maken van het recreatieve netwerk rondom Oldenzaal. Allereerst zullen wandelpaden opnieuw worden opengesteld voor publiek. Het padennet zal worden aangesloten op de externe wandelroutes. Verder zullen de belevingswaarde en verblijfskwaliteit van de buitenplaats voor de wandelaar door afwisselende en aantrekkelijke elementen worden verbeterd. Hierbij valt te denken aan het inrichten van attractieve zitplekken, eventueel in combinatie met bijzondere uitzichten; aan het ontwikkelen van een attractieve en decoratieve beplanting langs de wandelpaden en aan het stimuleren van interessante fauna, zoals zangvogels of bijzondere soorten weidevee.
Behalve wandelaars zullen ook andere groepen recreanten worden aangetrokken, bijvoorbeeld door excursies in het park te organiseren met als onderwerpen o.m. cultuurhistorische aspecten (vroegere bewoners van de buitenplaats, tuinhistorische speurtocht, etc.) of natuur(-ontwikkeling).
Hiernaast valt te denken aan kleinschalige evenementen, die aanhaken op de kwaliteiten en mogelijkheden van De Hulst en op deze wijze de verbondenheid van de Oldenzalers met De Hulst verlevendigen en verstevigen (zoals bijvoorbeeld een tentoonstelling in de rozentuin, openluchtconcert of theater, een culinair evenement, een jeugdwerkproject in het kader van natuurontwikkeling en andere educatieve mogelijkheden).