TOEKOMST

Retentiemogelijkheden

Piekafvoeren van water afkomstig van De Hulst hebben in het verleden dikwijls voor problemen gezorgd. Door de klimaatverandering verwacht men meer langdurige periodes van hevige regenval. 

Om het stuwwalgedeelte waarop De Hulst gelegen is, meer een bufferende functie te geven, zal het in samenwerking met het waterschap Vechtstromen en de gemeente Oldenzaal retentie worden gerealiseerd op het landgoed. Geografisch gezien leent de meest westelijk gelegen weide zich hier het beste voor.


Westelijke weide met op de achtergrond de ruïneboerderij. Dit landgoedgedeelte is bij uitstek geschikt als retentiegebied voor het gebiedseigen water.

Het idee van retentie op het landgoed is niet nieuw. Al in 1767 liet Richter Hendrik Jan Bos een park aanleggen waarbij hij de afwatering van het "enigszins hellende" terrein liet verlopen via een aantal vijvers. Uit het beplantingsplan van dit park valt tevens op te maken dat het om een grotendeels vochtig gebied ging gezien het grote aantal aangebrachte elzen; een geriefhoutsoort die bij uitstek gedijt op natte gronden.