TOEKOMST

Waterplan Oldenzaal, water als beleving

In het door DHV Milieu en infrastructuur aangeboden waterplan Oldenzaal [juni 2003] zijn de eerder genoemde maatregelen goed inpasbaar. In het waterplan wordt onder meer gesteld:

De kernvisie van het waterplan:

"Kansen voor het versterken van de waterbeleving en dus de kwaliteit van de openbare ruimte, door de bronnen van beken en het water als versterkend element binnen de stedelijke omgeving te erkennen en te benutten"

wordt concreet in uitvoering gebracht op het landgoed De Hulst.