TOEKOMST

Recreatieve & natuureducatieve mogelijkheden

Momenteel is er een strikte scheiding tussen de weidegronden en het bosgebied. Met name aan de westkant wordt hier verandering in aangebracht door middel van een nieuw wandelpad. Dit pad begint bij de driesprong Bentheimerstraat/Kalheupinklaan, leidt over een retentiedijkje met een grote boog door de weide en verdwijnt vervolgens in het bos op het punt waar nu nog een padrelict aanwezig is [zie hiervoor ook het inrichtingsvoorstel in de bijlage]. Met deze maatregel wordt de toegankelijkheid vanuit de stad zowel fysiek als optisch sterk vergroot. Samen met de ingang aan de Tankenbergstraat en een nieuw pad tegenover de Haerstraat dat gerealiseerd zal worden waar nu nog het wegbermtracé langs de Bentheimerstraat ligt, zal De Hulst betekenis krijgen als stadswandelpark voor Oldenzaal.

Op deze wijze zal er struinnatuur ontstaan direct grenzend aan woonwijken waar mensen een veldboeket kunnen plukken. Het is wel van belang deze nieuwe vorm van recreatief medegebruik te sturen door bijvoorbeeld het toepassen van schaarhekken, waarmee voorkomen wordt dat fietsers en scooters etc. het gebied in kunnen.


Schaatsen voor de jeugd behoort 's winters in het retentiegebied tot de mogelijkheden.


Gewenst toekomstig beeld westelijke weide, waar kleurrijke botanische ontwikkeling, retentie en recreatie hand in hand gaan.Publieksactiviteiten op De Hulst


Natuureducatieve mogelijkheden op loopafstand van de Oldenzaalse basisscholen


Leven op De Hulst, net als vroeger...