Informatie over stuwwallen

Overzichtskaart van de stuwwal van Oldenzaal.
Ter orientatie: het rode gedeelte is de stuwwal.
Het rood-wit gearceerde links op de kaart is Oldenzaal. Iets rechts van het midden ligt De Lutte, rood-wit gearceerd.
De spoorlijn loopt van links iets onder het midden naar het midden rechts.
Rechts onder zien we Losser, vanwaar naar boven op de kaart de Dinkel ligt in de brede groene overstroomvlakte.

Het grootste gedeelte van Oldenzaal ( uitgezonderd de wijken Berghuizen en de Thij ) ligt op de stuwwal. Als u wel eens door Oldenzaal fietst is dit goed merkbaar.
Vanaf de voetbalvelden van Quick'20 richting de Lutte is het flink trappen en gaat het gestaag omhoog. Andersom richting het centrum gaat een stuk gemakkelijker.
 
Namen als de Essen, de Kleieslaan, Hogelandstraat en Hoge Haerlaan verwijzen alle naar de hoger gelegen gronden.
De Oldenzaalse stuwwal loopt door tot ver in Enschede ( Hogelandsingel ).