Actueel

De herstelplannen in uitvoering

Momenteel zijn we druk bezig met de uitvoering van herstelplannen voor het landgoed. Vele wandelpaden zijn inmiddels hersteld. Een gedeelte van de 18e eeuwse laan is opnieuw aangeplant met een dubbele rij beuken. In de bossen heeft een dunning plaatsgevonden en is veel nieuwe aanplant gerealiseerd. De omvorming van de vroegere productiebossen naar een belevingsbos krijgt steeds meer gestalte. 
De plannen voor de nieuwbouw in de voormalig nutstuinen zijn verder uitgewerkt. 

Het bestemmingsplan is definitief goedgekeurd evenals het plan voor de nieuwbouw.
Voor meer over de nieuwbouw klik hier