Landgoed de Hulst vandaag de dag

Herstel

De basis voor Landgoed de Hulst is rond 1760 aangelegd. Sindsdien is er veel veranderd op het landgoed. Vastgesteld kan worden dat het gebied de Hulst al eeuwenlang in gebruik is als cultuurlandschap. Het gebied is ingericht als een parkachtig bos met radiale paden. Helaas is het landgoed langzaam in verval geraakt. Sinds 2000 is de Hulst overnomen, de familie heeft het landhuis gerenoveerd en is begonnen met herstel van het park. Welwillend wordt er actie ondernomen om het landgoed te renoveren middels herstelplannen. Het bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, SB4 te Wageningen hebben in opdracht van de gemeente Oldenzaal een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin de aanwezige waarden zijn geïnventariseerd en beoordeeld en vervolgens de ontwikkelingsmogelijkheden zijn aangegeven die leiden tot duurzame instandhouding van de buitenplaats. Een doel voor Landgoed de Hulst is om het weer levendig en toegankelijk te maken.

 

Nieuwe huisstijl

Landgoed de Hulst is sinds kort in het bezit van een nieuwe huisstijl, met onder andere een nieuwe website is het landgoed ook online te bezichtigen. Daarnaast is het landgoed ook actief op social media, waaronder Facebook en Instagram. Het nieuwe logo van de Hulst refereert naar de stad Oldenzaal met zijn kroontje.

 

Appartementen

Momenteel is de Hulst een toegankelijk gebied wat voorheen alleen bestemd was voor privé-gebruik. Een van de onderdelen van het herstel van landgoed de Hulst is de bouw van 8 appartementen. Het landgoed wordt hiermee bewoonbaar gemaakt buiten de villa om. De appartementen dienen ook als economische drager om de herstelplannen te kunnen realiseren.