Grote metamorfose voor Landgoed De Hulst in Oldenzaal

OLDENZAAL – Landgoed De Hulst in Oldenzaal ondergaat een grote metamorfose. De belangrijkste verandering: de bouw van luxe appartementencomplex.
Stephan Scheper 11-05-18, 14:16 Laatste update: 14:17
Hij is er de man niet naar om de vlag in top te hijsen, maar het kan niet anders of Henk Smellink, eigenaar van landgoed De Hulst, kijkt met een gevoel van grote tevredenheid terug op de bijeenkomst die woensdagmiddag op zijn domein plaatsvond.

Luxe appartementen op Landgoed De Hulst in Oldenzaal

Drie onderdelen

Eindelijk was het moment aangebroken dat de officiële aftrap werd verricht voor de metamorfose die zijn 16 hectare grote landgoed aan de rand van Oldenzaal krijgt. Het is een project dat, in grote lijnen, uit drie onderdelen bestaat. Met steun van diverse deskundigen is Smellink al geruime tijd bezig het terrein opnieuw in te richten en het bomenbestand te verjongen.
Het productiebos is al omgevormd tot een belevingsbos, waarin oude wandelpaden en lanen weer in ere zijn of worden hersteld. Het resultaat is straks te bezichtigen als het vrijwel het gehele landgoed – van zonsopgang tot zonsondergang – wordt opengesteld voor wandelaars en natuurliefhebbers.

Water en natuur
De tweede component is het verbeteren van de waterhuishouding door het waterschap Vechtstromen. Een klus die deel uitmaakt van het project Watercollectief Twente.
De deelnemers aan dit project, vooral particulieren zoals Smellink, investeren in maatregelen die zowel te droge als te natte situaties in de natuur en de landbouw moeten voorkomen. Ook wordt geprobeerd het water meer zichtbaar te maken.

Luxe appartementen

De derde en misschien wel meest opvallende poot van het plan De Hulst is de bouw van acht luxe appartementen in de vroegere nutstuinen ten westen van de villa, nauwelijks te zien vanaf de Bentheimerstraat.
Nieuwbouw op deze locatie lag politiek erg gevoelig. Door van De Hulst een pilotproject rood voor groen te maken, kwam er wel steun van gemeente en provincie. Smellink: „Er komen twee gebouwen te staan met elk vier appartementen. In principe zijn ze voor iedereen geschikt. Maar voor starters en gezinnen met jonge kinderen zijn ze misschien wat minder interessant.”
(Lees verder onder de artist impressions)

 

Laatste update: 10-05-18, 09:07

Luxe appartementen op Landgoed De Hulst in Oldenzaal

OLDENZAAL – Een betere waterhuishouding, wandelpaden die toegankelijk zijn voor het publiek en acht appartementen op een van de mooiste plekjes van Oldenzaal. Het plan voor landgoed De Hulst lag lang op de plank maar is daar feestelijk van af gehaald.

Woensdagmiddag was de officiële aftrap voor de metamorfose die het zestien hectare grote landgoed van eigenaar Henk Smellink aan de rand van Oldenzaal krijgt. Een project dat in grote lijnen uit drie onderdelen bestaat. Met steun van diverse deskundigen is Smellink al geruime tijd bezig het terrein opnieuw in te richten en het bomenbestand te verjongen.

Luxe appartementen
De meest opvallende poot van het plan De Hulst is de bouw van acht luxe-appartementen in de vroegere nutstuinen ten westen van de villa, nauwelijks te zien vanaf de Bentheimerstraat. Nieuwbouw op deze locatie lag politiek erg gevoelig. Na een pilotproject kwam er steun van gemeente en provincie.

Smellink: „Er komen twee gebouwen te staan met elk vier appartementen. In principe zijn ze voor iedereen geschikt. Maar voor starters en gezinnen met jonge kinderen zijn ze misschien wat minder interessant.”

Erfpacht
Hij benadrukt dat er geen sprake is van zorgappartementen. Het uitgangspunt is dat de wooneenheden worden verkocht en de grond in erfpacht wordt gegeven. Op die manier komt er voldoende geld binnen om het landgoed structureel goed te kunnen blijven onderhouden.

Het plan zoals dat nu wordt uitgevoerd, is ooit bedacht door Bas Slatman, de in 2010 overleden landschapsontwikkelaar. „We hebben er helemaal niks aan veranderd”, vertelt Smellink. In 2019, als De Hulst precies een eeuw bestaat, moet het complete plan zijn gerealiseerd.

Link van dit artikel – TUBANTIA