Vergunning definitief verleend – Start werkzaamheden

Onlangs is de vergunning voor de herstelwerkzaamheden op het landgoed definitief geworden.
Na een jarenlange voorbereiding en in intensieve samenwerking met o.a. de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en vele andere betrokken instanties en deskundigen is de procedurele fase van de herstelplannen voltooid en kan een begin worden gemaakt met de werkzaamheden.
Het waterschap Vechtstromen start in het najaar van 2021 met de werkzaamheden aan de zuidzijde van het landgoed waar onder andere de bronvijver wordt hersteld, de Fonteinbeek opnieuw zichtbaar wordt gemaakt en een weiland tot retentieweide wordt omgevormd.