Starthandeling project Watercollectief Twente op Landgoed De Hulst

Op woensdagmiddag 9 mei hebben Henk en Diane Smellink, eigenaren van Landgoed De Hulst in Oldenzaal, wethouder Trees Vloothuis van gemeente Oldenzaal en Nettie Aarnink, dagelijks bestuurder van ons waterschap, het startschot gegeven voor een aantal mooie ontwikkelingen op het landgoed.

Het landgoed krijgt een metamorfose. Zo zijn de eigenaren bezig om de inrichting van het terrein samen met experts opnieuw vorm te geven. Het landgoed wordt grotendeels opengesteld voor wandelaars en natuurliefhebbers en er zijn plannen voor wonen. Wij gaan als waterschap aan de slag om de waterhuishouding te verbeteren. Beter voor het landgoed, maar ook voor de stad Oldenzaal.

Project Watercollectief Twente
De ontwikkelingen op Landgoed De Hulst zijn onderdeel van het project Watercollectief Twente. In dit project nemen initiatiefnemers, gebiedspartners en particulieren watermaatregelen op hun eigen gronden. Bijvoorbeeld het herstel van bronnen en beken en maatregelen waarmee water langer vastgehouden wordt om schade voor natuur en landbouw te voorkomen. Daarnaast wordt er gestreefd om het water meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Ook op Landgoed De Hulst worden watermaatregelen uitgevoerd. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan de herstel van een oude bron op het landgoed en de aanleg van een ondiepe beekloop om regenwater vertraagd af te voeren. Ook wordt getracht wateroverlast in de naastgelegen woonwijk bij hoosbuien te verminderen.

Genieten van prachtige natuur aan voet Tankenberg
Henk Smellink is enthousiast over de veranderingen op zijn landgoed. “Het landgoed wordt straks opengesteld voor publiek. Met de nieuwe inrichting kunnen buurtbewoners ook genieten van dit prachtige stukje natuur aan de voet van de Tankenberg. Daarnaast is het natuurlijk geweldig dat meteen nagedacht wordt over hoe water een mooie plek op het landgoed krijgt en hoe het water bij hoosbuien opgevangen kan worden.”

Samenwerking
Bij de plannen van het Watercollectief Twente zijn diverse gemeenten in Noordoost-Twente, waaronder gemeente Oldenzaal, nauw betrokken. Ook de provincie Overijssel vindt dit initiatief belangrijk. Daarom heeft zij een subsidie ter beschikking gesteld in het kader van de gebiedsontwikkeling in Noordoost-Twente.

Link van dit artikel – WATERSCHAP VECHTSTROMEN