De natuur op het landgoed


Landschap

Kenmerkend aan het landgoed is de uitgesproken centrale positie van het landhuis en daar recht tegenover de bronvijver. Met 10,5 ha opgaand bos met vooral een gemend loof- en naaldhoudkarakter, 0,70 ha tuinen en 5,5 ha hellinggraslanden vormt de Hulst landschappelijk duidelijk een eenheid. Voor degenen die de historie van het landgoed niet kennen vormt de boerderij aan de Bentheimerstraat wellicht een vreemd element in het geheel. Echter, deze met riet gedekte boerderij vervulde in vroegere tijden een belangrijke functie ten behoeve van veehouderij en stalling van materieel en transportmiddelen. Het huidige lanenpatroon laat nog duidelijk het verband zien in de wisselwerking tussen landhuis en boerderij.

Parktuin

De parktuin is aangelegd door Leonard Springer. Het merendeel van zijn opdrachten had hij te danken aan de architect Karel Joan Muller (1857-1942), die in 1919 villa de Hulst bouwde. Springer heeft Muller leren kennen als lid van Architectura et Amicitia in Amsterdam. Omdat zijn beide zusters getrouwd waren met een lid van de Oldenzaalse familie Gelderman, kreeg Muller entree in Twentse textielkringen en op zijn beurt introduceerde de joviale architect daar zijn vriend Springer. Toen Muller in 1913 voor zijn zwager Herman Johan Hendrik Gelderman de villa Kalheupink bij Oldenzaal ontwierp legde Springer daar een deel van de tuin aan. Daarna volgden nog meer opdrachten, ook van andere families. Voor een neef van H.J.H. Gelderman, Joan Gelderman, bouwde Muller in 1919 de villa de Hulst. Het park werd aangelegd door Leonard Springer in gemengde stijl                                              Meer informatie over Leonard Springer vindt u hier.

Bijzondere bomen en struiken op landgoed de Hulst

In het voorjaar van 2021 heeft bomenexpert Huub olde Loohuis een inventarisatie gedaan van het bomenbestand op het landgoed. Hieronder de lijst met bijzondere bomen die op het landgoed te vinden zijn.

Veel van deze bomen zijn geplant tijdens de aanleg van het landgoed in de jaren 1917-1919 door de landschapsarchitect Leonard Springer die een grote kennis had van de dendrologie. In dezelfde periode was Leonard Springer bezig met de aanleg van het Arboretum Poortbulten in de Lutte.  Bijgaand een link naar de monumentale bomen op landgoed De Hulst, hier worden 3 bomen beschreven.

In de zomer van 2021 zijn er diverse nieuwe bomen op landgoed de Hulst aangeplant waaronder rode beuk, tamme kastanje, linde en kers.

Met enige regelmaat zijn er rondwandelingen over het landgoed onder deskundige leiding van Huub olde Loohuis die zeer boeiend kan vertellen over de aanleg, de verscheidenheid aan bomen, Leonard Springer en het landgoed. Wilt u een keer deelnemen aan een rondleiding meld u dan aan via de mail:  info@landgoeddehulst.nl