Een landgoed met een rijk verleden

 

Buitenplaats de Hulst is in het midden van de 18e eeuw gesticht. De richter Hendrik Jan Bos bouwde er in die tijd een tuinkoepel en liet daarbij een park aanleggen dat bestond uit lanen, bos en bouwgronden. Vanaf het eind van de 18e eeuw was de buitenplaats bezit van de Oldenzaalse familie Kistemaker, waarna het in 1916/1917 eigendom werd van de textielfabrikant Joan Gelderman.

Gelderman gaf het terrein de naam “ de Hulst ” en liet de huidige villa en de inmiddels vervallen boerderij bouwen, beide naar een ontwerp van Karel Muller.

Tegelijkertijd werd de parkaanleg gemoderniseerd naar plannen van de bekende tuinarchitect Leonard Springer die veel tuinen op landgoederen in Twente heeft ontworpen, waarbij de oorspronkelijke, 18e eeuwse structuren grotendeels behouden bleven. Meer informatie over Leonard Springer vindt u hier.

Met de aanleg van de rondweg om Oldenzaal ( eind jaren dertig van de 20e eeuw) is een punt van de buitenplaats afgesneden. Vanaf de tweede wereldoorlog werd het onderhoud van de buitenplaats geleidelijke geëxtensiveerd en werden de meeste landbouwgronden, die oorspronkelijke tot het complex behoorden verkocht.

Het ontbreken van een economische drager maakt dat de buitenplaats vanaf de tweede wereldoorlog langzaam maar zeker achteruit ging.

In het jaar 2000 is de Buitenplaats de Hulst in eigendom gekomen bij de familie Smellink. De nieuwe eigenaren hebben vanaf 2001 samen met de gemeente Oldenzaal en de provincie Overijssel stappen ondernomen om de negatieve ontwikkelingen op de Hulst om te buigen.

De belangrijkste uitgangspunten waren om niet alleen de achteruitgang en de verdere versnippering van de buitenplaats te voorkomen, maar ook om de buitenplaats te herstellen en de duurzame instandhouding hiervan te verzekeren. Andere uitgangspunten zijn verbetering van de landschappelijke kwaliteit, de versterking van de stadsrand, het creëren van toegankelijk openbaar groen, het vergroten van de natuurwaarden, vergroting van de oppervlaktewaterberging in de stadsrand en openstelling van de buitenplaats.