Over ons

Aangenaam

Wij laten u graag kennismaken met Landgoed de Hulst. Op deze website vindt u alle informatie over het landgoed, de geschiedenis, het beheer en de toekomstplannen.


Onze visie voor het Landgoed de Hulst

Onze doelstelling is om Landgoed de Hulst weer te laten floreren en alle potenties te benutten die leiden tot duurzame instandhouding van de buitenplaats. Alle herstelplannen en de ontwikkeling van de Hulst zijn gericht op het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarden.

Voor duurzaam behoud van de buitenplaats, voor de ontwikkeling van de aanwezige waarden en het benutten van de potenties komt er op Landgoed de Hulst een economische drager in de vorm van nieuwbouw op de locatie van de voormalige nutstuinen.

Zo wordt bereikt dat de enige buitenplaats die de stad Oldenzaal rijk is, niet alleen hersteld wordt, maar ook behouden blijft voor de volgende generaties. De plannen worden ondersteund door de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel, Het Oversticht, waterschap Vechtstromen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

STICHTING DE HULST
 

Het beheer van het landgoed wordt uitgevoerd door de stichting de Hulst.
Klik hier voor meer info over stichting de Hulst.