Aangenaam

Wij laten u graag kennismaken met Landgoed de Hulst. De geschiedenis van het landgoed zoals we het nu kennen begint in 1916, toen Joan Gelderman het huidige landhuis liet bouwen. De bloeiperiode van Landgoed de Hulst begon, met een een parkachtig bosgebied, weilanden, Engelse tuin, moestuin, koetshuis met paarden, gazon, vijver en tennisbaan. Tijdens de oorlogsjaren bewoonden de Duitse bezetters het landhuis. In 1975 overleed Joan Gelderman op 98-jarige leeftijd en werd de buitenplaats verkocht. Het landgoed raakte helaas langzaam in verval. Sinds 2000 is de Hulst eigendom van de familie Smellink. De familie heeft het landhuis gerenoveerd en is begonnen met herstel van het park.


Onze visie voor het Landgoed de Hulst
 

Om Landgoed de Hulst weer te laten floreren en alle potenties te benutten heeft het bureau voor Historische Tuinen, Parken en Landschappen, SB4 te Wageningen, in opdracht van de gemeente Oldenzaal een ontwikkelingsvisie opgesteld waarin de aanwezige waarden zijn geïnventariseerd en beoordeeld en vervolgens de ontwikkelingsmogelijkheden zijn aangegeven die leiden tot duurzame instandhouding van de buitenplaats. Het herstel en de ontwikkeling van de Hulst zijn gericht op het behoud en de versterking van de cultuurhistorische waarden.

Voor duurzaam behoud van de buitenplaats, voor de ontwikkeling van de aanwezige waarden en het benutten van de potenties zal er op Landgoed de Hulst een economische drager in de vorm van nieuwbouw van 8 woningen ontstaan op de voormalige nutstuinen. Zo wordt bereikt dat de enige buitenplaats die de stad Oldenzaal rijk is, niet alleen hersteld wordt, maar ook behouden blijft voor de volgende generaties. De plannen worden ondersteund door de gemeente Oldenzaal, de provincie Overijssel, Het Oversticht, waterschap Vechtstromen en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 

STICHTING DE HULST
 

Het beheer van het landgoed wordt uitgevoerd door de stichting de Hulst.
Klik hier voor meer info over stichting de Hulst.