Wandelen op Landgoed de Hulst

 

Er is een tweedeling aan te brengen in de bosgebieden van de Hulst, te weten:

  1. Parkbos met potentieel recreatief medegebruik (westzijde landhuis)
  2. Natuurbos/stiltegebied (oostzijde landhuis)

 

Van productiebos naar belevingsbos

Om het parkbos gedeelte interessant te maken voor recreanten worden oude paden in ere hersteld. Zichtlijnen worden hersteld en en worden vele nieuwe bomen aangeplant waaronder diverse bijzondere exemplaren.

Er komen 3 ingangen voor wandelaars. Vanaf de Alleeweg, tegenover de Kalheupinklaan en bij de Mariakapel komen de ingangen voor het wandelpark.