Het Waterschap Vechtstromen

Het Waterschap Vechtstromen is betrokken bij het herstel van de waterhuishouding op het landgoed. De werkzaamheden op Landgoed De Hulst in Oldenzaal zijn onderdeel van het project ‘Watercollectief Twente’.
Op het landgoed wordt gewerkt aan het herstel van een oude bron op het landgoed en de aanleg van een ondiepe beekloop om regenwater vertraagd af te voeren. Deze beek komt op het historische tracé te liggen van de vroegere “Fonteinbeek” die de stadsgrachten voedden van de vestingstad Oldenzaal. Ook wordt getracht wateroverlast in de naastgelegen woonwijk bij hoosbuien te verminderen door het water langer vast te houden. In het laagst gelegen westelijk gelegen gedeelte van de Hulst wordt een retentiegebied aangelegd. In het retentiegebied komt een verhoogd wandelpad te liggen.

Met dit project wordt gewerkt aan de verbetering van de waterhuishouding in het gebied. Het Waterschap wil met de maatregelen diverse doelstellingen bereiken, zoals herstel van beken, het zichtbaarder en meer beleefbaar maken van het water en de waterhuishouding in het gebied verbeteren.

Partners

In dit project werken diverse partners zoals Waterschap Vechtstromen, de Bosgroepen en de gemeente Oldenzaal samen, met financiële steun van Provincie Overijssel.
Naar verwachting starten de watermaatregelen eind 2021

Werk in uitvoering

De werkzaamheden voor verbetering aan de waterhuishouding op het landgoed zijn in volle gang. De voormalige boerderij is gesloopt waarbij de oude fundering tevoorschijn is gekomen. Besloten is om deze in het zicht te laten en de beekloop door deze bogen te laten stromen richting de retentieweide. Het slib uit de bronvijver is verwijderd en de vijver heeft zijn oorspronkelijke vorm weer teruggekregen en is opnieuw zichtbaar geworden.  In de westelijk gelegen weide is de bovenlaag grotendeels verwijderd, zijn de sloten gedicht en is een meanderende beekloop aangelegd. Midden door de retentieweide is een nieuw wandelpad aangelegd dat straks wordt verbonden met de wandelpaden in het bosgebied van het landgoed.

KLIK HIER VOOR ARTIKEL BOSGROEP JULI 2022

Unieke Villa Appartementen

In het najaar van 2022 wordt begonnen met de bouw van 8 unieke woningen op het landgoed. Deze zeer royale woningen komen op de locatie van de voormalige nutstuinen midden op de buitenplaats. Er komen 2 gebouwen met in elk 2 appartementen op de begane grond en 2 appartementen op de bovenverdieping. Voor een impressie klik hier