INVENTARISATIE

Bedreigingen voor het voortbestaan

De bij de buitenplaats behorende boerderij/koetshuis is vervallen tot ruine. De nutsfuncties die oorspronkelijk aanwezig waren zijn geheel verdwenen en de sieraanleg is sterk vervaagd. De traditionele verbondenheid van de Oldenzaalse bevolking met De Hulst is niet meer concreet ervaarbaar, omdat de buitenplaats niet toegankelijk is voor het publiek.

 
Het van nature waterrijke gebied is verdroogd. Tegelijkertijd is de afvoer van regenwater onvoldoende gebufferd. De bossen hebben een eenzijdige structuur, de heesterlaag ontbreekt en er komen weinig plant- en diersoorten voor. Gradientennatuur in de vorm van kruidenrijke zomen ontbreekt. De graslandflora is soortenarm en voornamelijk samengesteld uit vrij algemeen voorkomende soorten.


 
Een duurzaam economisch draagvlak ontbreekt. Tegenover de kosten van herstel en instandhouding staan geen opbrengsten vanuit de buitenplaats zelf. In de loop der jaren is steeds meer grond vervreemd. Van de oorspronkelijke grootte van 28 hectare is momenteel nog maar 16 hectare over. Het ontbreken van een economisch draagvlak brengt het risico van verder verval en versnippering met zich mee. Bij verdere achteruitgang van het park zal de aanleg geleidelijk vervagen en uiteindelijk geheel verdwijnen. Door aanhoudende verdroging kunnen de natuurwaarden van het gebied verder achteruit gaan.