Bijzondere bomen op Landgoed De Hulst   
In het voorjaar van 2021 heeft bomenexpert Huub olde Loohuis een inventarisatie gedaan van het bomenbestand op het landgoed. Hieronder de lijst met bijzondere bomen die op het landgoed te vinden zijn.Veel van deze bomen zijn geplant tijdens de aanleg van het landgoed in de jaren 1917-1919 door de landschapsarchitect Leonard Springer die een grote kennis had van de dendrologie. In dezelfde periode was Leonard Springer bezig met de aanleg van het Arboretum Poortbulten in de Lutte.In de zomer van 2021 zijn er diverse nieuwe bomen op landgoed de Hulst aangeplant waaronder rode beuk, tamme kastanje, linde en kers.Met enige regelmaat zijn er rondwandelingen over het landgoed onder deskundige leiding van Huub olde Loohuis die zeer boeiend kan vertellen over de aanleg, de verscheidenheid aan bomen, Leonard Springer en het landgoed. Wilt u een keer deelnemen aan een rondleiding meld u dan aan via de mail: info@landgoeddehulst.nl