STICHTING DE HULST

ALGEMEEN
RSIN: 813662278
KvK nummer: 08118342
Sector: Natuurbehoud

 

CONTACTGEGEVENS

Straat : Bentheimerstraat 89 
Postcode : 7573 CZ
Plaats : Oldenzaal
Email :  info@landgoeddehulst.nl

DOELSTELLING

Stichting De Hulst is opgericht op 14 augustus 2003 en kende tot het najaar 2018 een bescheiden activiteitenniveau. In september 2018 zijn de statuten van de Stichting aangepast. De Stichting heeft tot doel om landgoed De Hulst, gelegen aan de Bentheimerstraat te Oldenzaal, met de daarop gelegen natuur- en cultuurwaarden, voor de toekomst in stand te houden.


BESTUUR
Henk Smellink : voorzitter
Diane Smellink-Kienhorst: secretaris/penningmeester 
Marius Bakker: bestuurslid
Fons Eysink: bestuurslid
Mimi Bloemen-Bussmann: bestuurslid

BELONINGSBELEID

De bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben slechts recht op een vergoeding van hun onkosten en, in voorkomende gevallen, op een niet-bovenmatig vacatiegeld.

BELEIDSPLAN
Download hier het beleidsplan 2019-2024

JAARVERSLAG
Download hier
het jaarverslag van 2018.

JAARSTUKKEN
Download hier 
het financiële verslag van 2018.

 

 

Bekijik of download hier het beleidsplan Stichting De Hulst.